Disclaimer

Privacy
T3 Properties hecht waarde aan uw privacy.
Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe T3 Properties omgaat met verzamelde gegevens. Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier, per mail telefoon of fax.
T3 Properties hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van onze websites.

Algemeen
T3 Properties gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing,
e-mailspam e.d.). T3 Properties stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Google Analytics
T3 Properties kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om T3 Properties te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Disclaimer
Aan de informatie die op de website van T3 Properties weergegeven wordt, kunnen geen rechten worden ontleend. De rechten van het beeld-, geluids- en tekstmateriaal dat op deze site voorkomt, berusten bij T3 Properties. Hergebruik of exploitatie zijn niet toegestaan. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht.
Gebruikers dienen correct om te gaan met de website en dienen niets van de pagina te verzenden waar anderen of T3 Properties schade onder of door kunnen lijden.
T3 Properties doet haar uiterste best om de geboden informatie actueel te houden en aan te vullen, maar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, vertalingen en of typ fouten. T3 Properties , alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, dataleveranciers en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.
T3 Properties heeft geen controle over de inhoud van websites van derden waar mogelijk hyperlinks naar worden aangemaakt op de website van T3 Properties en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites of de inhoud daarvan.
Alle reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.